Cena: 200 zł

 

Szkolenie przeznaczone dla osób obsługujących dźwigi (windy) towarowe, osobowe, szpitalne, budowlane.
Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do uzyskania uprawnień obsługi dźwigów kat. ID lub IID wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

Kurs trwa 1 dzień. Szkolenie zakończone egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego.

Kursy organizujemy na terenie całego kraju w naszych oddziałach lub u zleceniodawców.

Dla większych grup ostateczna cena może być negocjowana.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone |  ©