Cena: 2500zł/os

 

Szkolenie przeznaczone dla osób obsługujących żurawie wieżowe

Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do uzyskania uprawnień obsługi żurawi wieżowych kat. IŻ wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego.
 

Kurs trwa 5 dni. Szkolenie zakończone egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego.


Kursy organizujemy na terenie całego kraju w naszych oddziałach lub u zleceniodawców.

 

Dla większych grup ostateczna cena może być negocjowana.

Wszelkie prawa zastrzeżone |  ©