Cena: 200 zł

 

Szkolenie przeznaczone dla osób obsługujących wciągarki i wciągniki.
Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do uzyskania uprawnień obsługi cięgników kat. IW lub IIW wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

Kurs trwa 1 dzień. Szkolenie zakończone egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego.

Kursy organizujemy na terenie całego kraju w naszych oddziałach lub u zleceniodawców.

Dla większych grup ostateczna cena może być negocjowana.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone |  ©