Cena: 400zł

 

Szkolenie przeznaczone dla osób zajmujących się obsługą suwnic.

Celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące suwnice oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Rodzaje uprawnień na jednym kursie:
•- suwnice sterowane z poziomu roboczego w tym bezprzewodowo, suwnice sterowane z kabiny (przeznaczenie urządzeń: hakowe lub specjalne).

Kurs trwa 2 dni. Szkolenie zakończone egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego.
 

Kursy przeprowadzamy w naszych ośrodkach lub na zlecenie zakładów pracy w całym kraju.

 

Dla większych grup ostateczna cena może być negocjowana.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone |  ©