Cena: 900zł/os

 

Szkolenie przeznaczone dla osób obsługujących żurawie samojezdne

Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do uzyskania uprawnień obsługi żurawi samojezdnych kat. IIŻ wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego.
 

Kurs trwa 4 dni. Szkolenie zakończone egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego.


Kursy organizujemy na terenie całego kraju w naszych oddziałach lub u zleceniodawców.

 

Dla większych grup ostateczna cena może być negocjowana.

Wszelkie prawa zastrzeżone |  ©