Cena: 1000zł/os

 

Szkolenie przeznaczone dla osób obsługujących żurawie samojezdne

Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do uzyskania uprawnień obsługi żurawi samojezdnych wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego. Dodatkowo każdy otrzymuje uprawnienia na hds, żuraw lesny, stacjonarny i przewozny.
 

Kurs trwa 4 dni. Szkolenie zakończone egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego.


Kursy organizujemy na terenie całego kraju w naszych oddziałach lub u zleceniodawców.

 

Dla większych grup ostateczna cena może być negocjowana.

Wszelkie prawa zastrzeżone |  ©