Cena: 600zł/os

 

Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do uzyskania uprawnień konserwatora w zakresie konkretnego typu urządzeń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego.
 

Kurs trwa 5 dni. Szkolenie zakończone egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego.


Kursy organizujemy na terenie całego kraju w naszych oddziałach lub u zleceniodawców.

 

Dla większych grup ostateczna cena może być negocjowana.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone |  ©