Cena: 1800zł

 

Kurs na koparkoładowarki obejmuje uprawnienia na wszystkie typy i modele koparkoładowarek, koparki do 4 ton masy własnej oraz ładowarki jednonaczyniowe do 8 ton masy własnej..

Celem kursu jest zdobycie uprawnień wydanych przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
 

Kurs wraz z egzaminem trwa około miesiąca. Zajęcia mogą się odbywać w weekendy lub w tygodniu.
 

Kursy i egzaminy przeprowadzamy w naszych oddziałach.

 

Dodatkowo można zrobić kurs ładowarki, koparki, nosniki, walce.

Kurs ładowarka klasa III - 1800zł, Kurs koparka klasa III - 1800zł, Kurs walec drogowy - 1400zł

 

Wszelkie prawa zastrzeżone |  ©