Cena: 600zł

 

Szkolenie przeznaczone dla osób zajmujących się obsługą żurawi przenośnych HDS.

Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do uzyskania uprawnień do obsługi żurawi przenośnych IIŻ wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego.
 

Kurs trwa 2 dni. Szkolenie zakończone egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego.


Kursy organizujemy na terenie całego kraju w naszych oddziałach lub u zleceniodawców.

 

Dla większych grup ostateczna cena może być negocjowana.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone |  ©