Cena: 200 zł

 

Szkolenie przeznaczone dla osób obsługujących żurawie stacjonarne.
Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do uzyskania uprawnień obsługi żurawi stacjonarnych kat. IIŻ wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

Kurs trwa 1 dzień. Szkolenie zakończone egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego.

Kursy organizujemy na terenie całego kraju w naszych oddziałach lub u zleceniodawców.

Dla większych grup ostateczna cena może być negocjowana.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone |  ©